אוגר נתונים

  • Wim System Control Instructions

    הוראות בקרת מערכת Wim

    סקירת המערכת מערכת שקילה דינמית קוורץ של Enviko מאמצת מערכת הפעלה משובצת של Windows 7, PC104 + אפיק הניתן להרחבה ורכיבים ברמת טמפרטורה רחבה.המערכת מורכבת בעיקר מבקר, מגבר טעינה ובקר IO.המערכת אוספת נתונים של חיישן שקילה דינמי (קוורץ ופיזואלקטרי), סליל חיישן קרקע (גלאי סיום לייזר), מזהה ציר וחיישן טמפרטורה, ומעבדת אותם למידע מלא על הרכב ולמידע שקילה, כולל...