אוגר נתונים

  • הוראות בקרת מערכת Wim

    הוראות בקרת מערכת Wim

    Enviko Wim Data Logger(Controller) אוסף נתונים של חיישן שקילה דינמי (קוורץ ופיזואלקטרי), סליל חיישן קרקע (גלאי סיום לייזר), מזהה ציר וחיישן טמפרטורה, ומעבד אותם למידע מלא על רכב ולמידע שקילה, כולל סוג סרן, ציר מספר, בסיס גלגלים, מספר צמיגים, משקל סרנים, משקל קבוצת סרנים, משקל כולל, קצב דריסה, מהירות, טמפרטורה וכו'. הוא תומך במזהה סוג הרכב החיצוני ומזהה הציר, והמערכת מתאימה באופן אוטומטי ליצירת העלאת מידע מלא על הרכב או אחסון עם זיהוי סוג רכב.